Advertisements

Kei MagCrystal Boutique

Tuesday, November 13, 2012

4 6 4


Tata Tangerine RM30   VS   Delirious RM48


Tata Tangerine RM30   VS   Duet RM36   VS   Bijoux RM40   VS   Delirious RM40


Boujis RM17 (free postage)   VS   Axxezories RM20


Jujumilky RM12   VS   Delirious RM21

No comments:

Post a Comment